Home page > Lodní motor na dovolenou

Lodní motor na dovolenou

Chystáte se na dovolenou do Chorvatska a chtěli by jste si zkusit i něco jiného, než se jen válet
a slunit na pláži? Vyjeďtě si na moře Vaším člunem, nebo loďkou. Ale pozor na to, aby jste
nedostali pokutu, protože v Chorvatsku platí i pro tato plavidla předpisy!

Všechna plavidla, ať už loďka, nebo jen 
nafukovací člun s elektromotorem, jejichž délka přesahuje
3 metry a motorová plavidla s výkonem motoru nad 4 Kw bez rozdílu, se musí hlásit v kanceláři
náčelníka přístavní správy nebo v jejich pobočkách, kde je třeba předložit následující doklady -
registrační list plavidla, průkaz odborné způsobilosti a pojistku.
Velký výběr lodních elektromotorů naleznete a nafukovacích člunů zde

Takže pokud chcete používat člun s lodním motorem v Chorvatsku na Jaderském moři, a nechcete
si vyřizovat zkoušky a povolení a navíc platit pojištění, tak Vám doporučujeme používat čluny
nepřesahujících délku 3 metry a motor, který nepřesahuje výkon 4 Kw.

U nás je to jednodušší - nepotřebujete žádné oprávnění k řízení člunu. Pro provoz nafukovacího
člunu a elektromotoru poháněného z trakčního akumulátoru není třeba v České Republice vyřizovat
žádná povolení. Vstupní investici do takovéto sestavy Vám vynahradí ekonomicky nenáročný
provoz. Používání člunu s elektromotorem je tiché a ekologicky nezávadné. Takovou sestavu lze
používat i v chráněných oblastech, pokud to není výslovně zakázáno. V úvahu je třeba vzít i naši
fyzickou zdatnost. Nikdy totiž nevíte co se může na vodě stát! Zaručeně nás překvapí díra ve člunu,
vybitý akumulátor nebo i silný vítr. Zde jsou vhodné otázky typu - dokážu z velké vzdálenosti
doveslovat nebo doplavat na břeh? Proto nezapomínejme na bezpečnost - vhodné je používání
záchranných vest.